Wat is IBAN

IBAN is een afkorting en die staat voor het International Bank Account Number. Het lange rekeningnummer wordt gebruikt om internationale transacties op een vlotte manier uit te voeren. Het lange rekeningnummer bestaat uit een totaal van maximaal 34 teksten met cijfers en letters en als belangrijk onderdeel het bankrekeningnummer. Elk land beschikt over IBAN nummers met een vaste lengte. De internationale code is volgens een vaste structuur opgebouwd met onder meer een landcode en controlegetal die respectievelijk uit twee letters en twee cijfers bestaan. Elke IBAN verwijst naar een individuele bankrekening.

IBAN in Nederland

In Nederland kan er nu nog gebruik worden gemaakt van alleen het bankrekeningnummer als er sprake is van een binnenlandse transactie. Voor het uitvoeren van een vlotte internationale transactie is een IBAN nodig. In Nederland zal er in de toekomst ook voor binnenlandse transacties tussen bankrekeningen een IBAN vereist zijn. De wijzigingen worden ingevoerd met ingang van februari 2014 en vanaf dat moment is het alleen nog mogelijk om een IBAN te gebruiken bij transacties. De lange rekeningnummers worden vanaf dan standaard gebruikt voor alle incasso’s en overschrijvingen of dat nu naar het buitenland is of dat het om een binnenlandse transactie gaat.

Samenstelling IBAN

Elk bankrekeningnummer kan tegenwoordig online met behulp van een calculator omgezet worden naar een IBAN. De samenstelling van het lange rekeningnummer bestaat uit een combinatie van cijfers en letters met een vaste structuur. Het eerste deel bestaat uit de landcode gevolgd door het controlegetal. Vervolgens komt de rekeningidentificatie die uit maximaal 30 cijfers en letters bestaat. Een IBAN kan dus nooit langer zijn dan 34 tekens. Om de leesbaarheid van een IBAN te vergroten wordt het internationale nummer vaak in groepen van vier tekens ingedeeld, waarbij de laatste groep dan uit minder dan vier tekens kan bestaan.
Leave a Reply