Waarom IBAN en BIC

Waarom heb ik een IBAN en een BIC nodig?

Een IBAN en een BIC zijn codes die voor het grensoverschrijdend betalingsverkeer kunnen worden gebruikt. Een IBAN wordt in dat geval gebruikt om een individuele bankrekening aan te duiden en een BIC heeft betrekking op het identificeren van een bank. Een IBAN en BIC zijn nodig omdat er op niet al te lange termijn geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen binnenlandse overschrijvingen en internationale overschrijvingen. Bij alle betalingsverkeer zal er in de toekomst gebruik worden gemaakt van een International Bank Account Number en Bank Identifier Code.

IBAN en BIC

Bij het overschrijven van een betaling naar een rekeningnummer in het buitenland is het niet altijd nodig om zowel een IBAN als een BIC te vermelden. In voorkomende situaties kan bijvoorbeeld worden volstaan met het opvoeren van een IBAN, waarbij de BIC achterwege kan worden gelaten. In Nederland wordt er door sommige bedrijven en overheden nu al gevraagd om het opgeven van een IBAN en een BIC. Daarbij wordt al vooruitgelopen op het gegeven dat er vanaf februari 2014 transacties tussen bankrekeningen uitsluitend nog met een IBAN en BIC kunnen worden uitgevoerd. Europa krijgt wat dat betreft een uniform gebruik voor het uitvoeren van binnenlandse en buitenlandse transacties tussen bankrekeningen.

Eigen IBAN en BIC vinden

Het is met een IBAN calculator vrij eenvoudig om van het eigen bankrekeningnummer het langere internationale nummer te laten berekenen. Het eigen rekeningnummer hoeft dan alleen maar te worden ingevuld, waarna er automatisch een berekening volgt en een dergelijke berekening kan ook voor de BIC worden gemaakt. Een andere manier om achter de eigen IBAN en BIC te komen is door deze bij de bank op te vragen of door op een van de bankafschriften te kijken.