IBAN Calculator

De IBAN calculator stelt iedereen in staat om een rekeningnummer om te zetten naar een International Bank Account Number. Ook bestaat de mogelijkheid om de IBAN calculator te gebruiken om het internationale lange nummer te toetsen. Zo kan gecontroleerd worden of het juiste nummer wordt gebruikt. De IBAN calculator kan dus voor het berekenen van het lange internationale nummer worden gebruik en ook voor het toetsen ervan. Bij het toetsen dient het complete nummer te worden ingevuld en voor het uitvoeren van een berekening zijn er meer gegevens nodig, zoals het land, de bank en het rekeningnummer.

IBAN calculator gebruiken

Er is steeds meer sprake van internationaal betalingsverkeer en dat betekent dat er ook vaker gebruik wordt gemaakt van de IBAN calculator. Ook in Nederland zullen de organisaties, bedrijven en overheden in toenemende mate gebruikmaken van het internationale nummer. In Nederland beschikt het nummer over achttien tekens met het huidige rekeningnummer dat voorafgegaan wordt een landcode en een controlegetal. Het nummer bestaat verder uit letters die de bank betreffen en uit een aanvulling met een reeks nullen. Het eigen internationale nummer staat ofwel op de persoonlijke bankafschriften vermeld of wel op de website van de bank.

Internationale transactie

De IBAN calculator biedt uitkomst als er een internationale transactie tussen verschillende bankrekeningnummers moet worden uitgevoerd. Het nummer kan gecheckt worden of compleet worden berekend. De calculator kan voor een Nederlands nummer gebruikt worden door alleen maar het bankrekeningnummer in te vullen. De IBAN wordt dan automatisch berekend en getoond. Overigens wordt het met ingang van februari 2014 verplicht om betalingen met het langere rekeningnummer uit te voeren. De nieuwe standaarden voor het doen van een overschrijving of automatische incasso worden dan door iedereen gebruikt. Tot die tijd biedt de IBAN calculator altijd uitkomst.
Leave a Reply