Author Archives: admin

IBAN in het buitenland

IBAN in het buitenland wordt straks hetzelfde gebruikt als in Nederland op het moment dat er meer uniformiteit komt. Dat zal in februari 2014 in Nederland dus de standaard worden, wat IBAN in het buitenland in sommige landen nu al is. Voor het overmaken van geld naar een bankrekening in het buitenland is een IBAN nodig dat staat voor International Bank Account Number. Dit lange nummer van maximaal 34 tekens maakt het makkelijker om de transactie tussen bankrekeningen in verschillende landen soepel en snel te laten verlopen. Een buitenlands bankrekeningnummer alleen is dan niet genoeg. Bij het overboeken dient men over een IBAN Code en BIC Code te beschikken.

Kosten geld overmaken naar het buitenland

Bij grensoverschrijdende transacties wordt er bij het geen gebruikmaken van IBAN in het buitenland ofwel dus alleen het bankrekeningnummer gebruiken kosten in rekening gebracht. Let dus altijd op bij het overboeken naar een bankrekening in het buitenland dat er IBAN en/of BIC worden ingevuld. Op de websites van banken wordt vaak vermeld dat van IBAN in het buitenland met BIC Code verplicht gebruik moet worden gemaakt om zonder kosten geld over te maken.

BIC en IBAN in het buitenland

Indien er een SEPA (Single Euro Payments Area) overboeking wordt gedaan naar het buitenland is het bij de meeste banken nodig om zowel een IBAN als een BIC te gebruiken. Bij BIC en IBAN in het buitenland kunnen SEPA overboekingen door een bank geweigerd worden als deze codes ontbreken. De overboeking zal in dat geval niet verwerkt worden. Overigens kan door gebruik te maken van een IBAN calculator de code van een IBAN in het buitenland berekend worden. Het land moet dan worden ingevuld net als de naam van de bank en het rekeningnummer. Het toetsen van een correcte code van een IBAN in het buitenland behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Waarom IBAN en BIC

Waarom heb ik een IBAN en een BIC nodig?

Een IBAN en een BIC zijn codes die voor het grensoverschrijdend betalingsverkeer kunnen worden gebruikt. Een IBAN wordt in dat geval gebruikt om een individuele bankrekening aan te duiden en een BIC heeft betrekking op het identificeren van een bank. Een IBAN en BIC zijn nodig omdat er op niet al te lange termijn geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen binnenlandse overschrijvingen en internationale overschrijvingen. Bij alle betalingsverkeer zal er in de toekomst gebruik worden gemaakt van een International Bank Account Number en Bank Identifier Code.

IBAN en BIC

Bij het overschrijven van een betaling naar een rekeningnummer in het buitenland is het niet altijd nodig om zowel een IBAN als een BIC te vermelden. In voorkomende situaties kan bijvoorbeeld worden volstaan met het opvoeren van een IBAN, waarbij de BIC achterwege kan worden gelaten. In Nederland wordt er door sommige bedrijven en overheden nu al gevraagd om het opgeven van een IBAN en een BIC. Daarbij wordt al vooruitgelopen op het gegeven dat er vanaf februari 2014 transacties tussen bankrekeningen uitsluitend nog met een IBAN en BIC kunnen worden uitgevoerd. Europa krijgt wat dat betreft een uniform gebruik voor het uitvoeren van binnenlandse en buitenlandse transacties tussen bankrekeningen.

Eigen IBAN en BIC vinden

Het is met een IBAN calculator vrij eenvoudig om van het eigen bankrekeningnummer het langere internationale nummer te laten berekenen. Het eigen rekeningnummer hoeft dan alleen maar te worden ingevuld, waarna er automatisch een berekening volgt en een dergelijke berekening kan ook voor de BIC worden gemaakt. Een andere manier om achter de eigen IBAN en BIC te komen is door deze bij de bank op te vragen of door op een van de bankafschriften te kijken.

 

Wat is BIC

BIC is een afkorting die staat voor het begrip Bank Identifier Code en deze code wordt toegepast in het internationale betalingsverkeer. Het doel van de BIC is een bank te kunnen identificeren. Voorheen werd in plaats van deze afkorting voor het begrip Bank Identifier Code ook wel de term SWIFT adres gebruikt. SWIFT is namelijk de organisatie waar de codes geregistreerd worden en waar meer dan achtduizend financiële instellingen bij zijn aangesloten uit tweehonderd verschillende landen. De BIC wordt in tegenstelling tot het IBAN uitsluitend gebruikt om een bank te kunnen identificeren en een IBAN verwijst naar een individuele bankrekening.

Structuur van de BIC

Elke BIC bestaat uit een opeenvolging van acht of elf letters die opgebouwd is als BBBBCCLLbbb of uit BBBBCCLL. Het deel BBBB staat voor de bankcode met vier letters, die door de bank zelf gekozen mogen worden. Het deel CC staat voor de landcode met twee letters en LL staat voor de plaatscode. Met bbb kan het filiaalnummer worden aangegeven. Voor het vaststellen van de BIC zijn de elementen BBBBCCLL in elk geval verplicht, maar het filiaalnummer hoeft niet te worden vermeld. Als er sprake is van een standaardaanduiding kan het deel bbb door XXX worden vervangen. Een voorbeeld van een Nederlandse BIC is INGBNL2A, waarbij het de ING bank betreft en er geen verwijzing naar een filiaal plaatsvindt. Ook deze code ABNANL2A kent geen filiaalnummer en dit nummer betreft de ABN bank.

BIC opvragen

In voorkomende gevallen is het bij grensoverschrijdend verkeer nodig om een BIC te vermelden. Indien deze onbekend is dan kan een BIC opvragen uitkomst bieden. Dat heel simpel met behulp van een IBAN calculator waar naast de IBAN ook de BIC zal worden vermeld. Voer een Nederlands rekeningnummer in op het invulveld van de calculator en de BIC zal meteen getoond worden.

Wat is IBAN

IBAN is een afkorting en die staat voor het International Bank Account Number. Het lange rekeningnummer wordt gebruikt om internationale transacties op een vlotte manier uit te voeren. Het lange rekeningnummer bestaat uit een totaal van maximaal 34 teksten met cijfers en letters en als belangrijk onderdeel het bankrekeningnummer. Elk land beschikt over IBAN nummers met een vaste lengte. De internationale code is volgens een vaste structuur opgebouwd met onder meer een landcode en controlegetal die respectievelijk uit twee letters en twee cijfers bestaan. Elke IBAN verwijst naar een individuele bankrekening.

IBAN in Nederland

In Nederland kan er nu nog gebruik worden gemaakt van alleen het bankrekeningnummer als er sprake is van een binnenlandse transactie. Voor het uitvoeren van een vlotte internationale transactie is een IBAN nodig. In Nederland zal er in de toekomst ook voor binnenlandse transacties tussen bankrekeningen een IBAN vereist zijn. De wijzigingen worden ingevoerd met ingang van februari 2014 en vanaf dat moment is het alleen nog mogelijk om een IBAN te gebruiken bij transacties. De lange rekeningnummers worden vanaf dan standaard gebruikt voor alle incasso’s en overschrijvingen of dat nu naar het buitenland is of dat het om een binnenlandse transactie gaat.

Samenstelling IBAN

Elk bankrekeningnummer kan tegenwoordig online met behulp van een calculator omgezet worden naar een IBAN. De samenstelling van het lange rekeningnummer bestaat uit een combinatie van cijfers en letters met een vaste structuur. Het eerste deel bestaat uit de landcode gevolgd door het controlegetal. Vervolgens komt de rekeningidentificatie die uit maximaal 30 cijfers en letters bestaat. Een IBAN kan dus nooit langer zijn dan 34 tekens. Om de leesbaarheid van een IBAN te vergroten wordt het internationale nummer vaak in groepen van vier tekens ingedeeld, waarbij de laatste groep dan uit minder dan vier tekens kan bestaan.

IBAN Calculator

De IBAN calculator stelt iedereen in staat om een rekeningnummer om te zetten naar een International Bank Account Number. Ook bestaat de mogelijkheid om de IBAN calculator te gebruiken om het internationale lange nummer te toetsen. Zo kan gecontroleerd worden of het juiste nummer wordt gebruikt. De IBAN calculator kan dus voor het berekenen van het lange internationale nummer worden gebruik en ook voor het toetsen ervan. Bij het toetsen dient het complete nummer te worden ingevuld en voor het uitvoeren van een berekening zijn er meer gegevens nodig, zoals het land, de bank en het rekeningnummer.

IBAN calculator gebruiken

Er is steeds meer sprake van internationaal betalingsverkeer en dat betekent dat er ook vaker gebruik wordt gemaakt van de IBAN calculator. Ook in Nederland zullen de organisaties, bedrijven en overheden in toenemende mate gebruikmaken van het internationale nummer. In Nederland beschikt het nummer over achttien tekens met het huidige rekeningnummer dat voorafgegaan wordt een landcode en een controlegetal. Het nummer bestaat verder uit letters die de bank betreffen en uit een aanvulling met een reeks nullen. Het eigen internationale nummer staat ofwel op de persoonlijke bankafschriften vermeld of wel op de website van de bank.

Internationale transactie

De IBAN calculator biedt uitkomst als er een internationale transactie tussen verschillende bankrekeningnummers moet worden uitgevoerd. Het nummer kan gecheckt worden of compleet worden berekend. De calculator kan voor een Nederlands nummer gebruikt worden door alleen maar het bankrekeningnummer in te vullen. De IBAN wordt dan automatisch berekend en getoond. Overigens wordt het met ingang van februari 2014 verplicht om betalingen met het langere rekeningnummer uit te voeren. De nieuwe standaarden voor het doen van een overschrijving of automatische incasso worden dan door iedereen gebruikt. Tot die tijd biedt de IBAN calculator altijd uitkomst.