Je IBAN nummer berekenen kan nu heel eenvoudig online worden gedaan. Zo is het mogelijk om van een Nederlands rekeningnummer de bijpassende IBAN te vinden. Een IBAN opzoeken is in dat geval heel eenvoudig door het rekeningnummer in te voeren in de daarvoor beschikbare rekentool. De IBAN berekenen kan echter ook voor rekeningnummers in het buitenland net zoals dat ook geldt voor een IBAN checken. Om het juiste nummer te kunnen tonen dient het land bekend te zijn, maar ook de naam van de bank en uiteraard het betreffende rekeningnummer.

Online IBAN berekenen

Rekeningnummer:

De meest snelle manier van IBAN berekenen is natuurlijk online. Overigens staat de afkorting voor het International Bank Account Number en is deze in het leven geroepen om het grensoverschrijdende betalingsverkeer eenvoudiger en te maken. Door de IBAN en BIC nummers te gebruiken kunnen internationale transacties tussen rekeningen uit verschillende landen vlot gerealiseerd worden. Bij het IBAN berekenen wordt er een resultaat getoond met maximaal 34 letters en cijfers. Elk land heeft voor de nummers een vaste lengte en het lange nummer bestaat onder meer uit een landcode van twee letters en uit een controlegetal van twee cijfers. Bij enkele landen zal bij het IBAN checken ook nog een nationaal rekeningnummer worden getoond.

Groepen van vier tekens
Bij de IBAN berekenen geldt een speciale berekening van het controlegetal, dat verkregen wordt door de achter de rekeningidentificatie de landcode te plaatsen en de letters door hun positie in het Romeinse alfabet te vervangen. De speciale berekening gaat nog verder, maar het online IBAN checken met behulp van een rekentool is natuurlijk veel eenvoudiger. Overigens gelden er voor het IBAN berekenen ook weer landspecifieke regels, zodat de samenstelling van het lange nummer per land er weer anders uit kan zien. Meestal wordt het IBAN nummer ook op bankafschriften getoond.